Κάμπος - Αντισσας

Δήμος Ερεσσού - Αντισσας... Καλώς ήρθατε!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Λατομικές εργασίες στον Κάμπο Άντισσας Λέσβου!


ICOMOS

      ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

HELLENIC SECTION OF ICOMOS – SECTION HELLENIQUE DE L’ ICOMOS
Πειραιώς 73, 105 53   ΑΘΗΝΑ  - 73, Peiraios str, 105 53  ATHENS  – GREECE
Τηλ./ Tel.: (+30 210) 32 44 821 Φαξ/Fax: (+30 210) 32 44 567
Email: icomoshellenic@tee.gr

 

Αθήνα, 17/6/2009
Αρ. Πρ. 1059
                                                      
                                                        ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Υπουργού
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
2. ΥΠ.ΠΟ., Γραφείο Υπουργού
Διεύθυνση Προϊστορικών
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
                                                                           3. Περιφέρεια Β.Α. Αιγαίου
                                                                           4. Νομαρχία Λέσβου
                                                                           5. Δήμο Ερεσού – Αντίσσας
                                                                    
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Τ.Ε.Ε Τμήμα Β.Α. Αιγαίου
                                                                           2. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε.
                                                                           3. Διεθνείς Οργανισμοί ICOMOS
                                                                           4. UNESCO
                                                                           5. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Δ/ντή Καθηγητή κ. Νίκο Ζούρο         
6. Τοπικοί Σύλλογοι (Βατουσαίων,
Αντισσαίων, «Τέρπανδρος»,
«Μεταμόρφωση»)
7. Ο.Λ.Σ.Α.
8. Μ.Μ.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ: Λατομικές εργασίες στον Κάμπο Άντισσας Λέσβου             

 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
«Λατομεία ΚΥΚΝΟΣ Ε.Π.Ε.»  από 5-6-2009


Κύριοι,

Τα «Λατομεία ΚΥΚΝΟΣ Ε.Π.Ε.» με την από 5-6-2009 επιστολή που μας απηύθυναν σε απάντηση της  από 13-5-2009 παρέμβασής μας προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαμαρτυρίες πολιτιστικών και άλλων συλλόγων, αλλά και των κατοίκων της περιοχής για την λειτουργία του λατομείου στη θέση Γρηγορέλια της περιοχής Γαβαθά του οικισμού Άντισσας Λέσβου το οποίο εκμεταλλεύεται και η οποία οδηγεί την ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άντισσας, Γαβαθά και Κάμπου της ΒΔ Λέσβου σε μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική και πολιτιστική καταστροφή, κατηγορεί το Ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων & Τοποθεσιών ΙCOMOS ότι, δήθεν, στρέφεται επιλεκτικά εναντίον τους και μάλιστα με «ασύστατη επιχειρηματολογία επιστημονικά ατεκμηρίωτη και λογικά έωλη επί θεμάτων που έχουν απαντηθεί πολλαπλώς και κατά καιρούς αντιμετωπισθεί από τις καθ’ ύλη αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες από τον καιρό της συστάσεως των Λατομικών περιοχών Λέσβου το 1984». Στις προφανώς αστήριχτες αυτές κατηγορίες της λατομικής επιχείρησης εναντίον του ΙCOMOS, πρέπει να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

H παρέμβαση του Eλληνικού Tμήματος του  ICOMOS για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, ούτε όψιμη είναι, ούτε επιλεκτικά ασκείται. Εξάλλου οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες είναι τόσο σοβαρές ώστε προκάλεσαν το ενδιαφέρον και την παρέμβαση των πλέον αρμόδιων στα παραπάνω θέματα Διεθνών Οργανισμών όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός ΙCOMOS και η UNESCO. Ο Διεθνής Οργανισμός ΙCOMOS θεώρησε το ζήτημα τόσο σοβαρό ώστε απέστειλε επιστολή του προς το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Ελληνικό Tμήμα ΙCOMOS με βάση και τις αρχές της διεθνούς σύμβασης που υπογράφτηκε στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Άαρχους της Δανίας από τριάντα πέντε Κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3422|2005 και με την οποία επιβάλλεται η νόμιμη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων, που αφορούν τα θέματα περιβάλλοντος, αλλά και η δικαστική προστασία σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών,  δεν στρέφεται εναντίον της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το εν θέματι λατομείο, αλλά μεταφέρει προς τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς, ως έχει νόμιμη υποχρέωση και δικαίωμα, την αγωνία του και την αγωνία των πολιτιστικών συλλόγων και των κατοίκων της περιοχής για την βάναυση και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική και πολιτιστική καταστροφή που συντελείται από την ανεξέλεγκτη λειτουργία του λατομείου.

Εφόσον όμως τα Λατομεία ΚΥΚΝΟΣ υποστηρίζουν ότι «η μεταλλευτική τους δραστηριότητα στηρίζεται στις κατά νόμο άδειες και στην πιστή τήρηση αυτών ως και των  κατά καιρούς οδηγιών, παρατηρήσεων και υποδείξεων  από τις καθ’ ύλη εντεταλμένες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου», δεν έχει παρά να δώσει στη δημοσιότητα την ΜΠΕ, με βάση την οποία εξεδόθησαν οι σχετικές άδειες, την ποσότητα της ημερήσιας εξόρυξης αδρανών υλικών, και εφόσον ισχυρίζεται ότι πασχίζει για την ανάπτυξη της «πλέον υποανάπτυκτης περιοχής της Λέσβου» να δημοσιοποιήσει τις θέσεις εργασίας που  έχει δημιουργήσει από τη λειτουργία του Λατομείου, αν και η ανάπτυξη την οποία επικαλείται δεν είναι αναγκαία, εφόσον δεν στηρίζεται στις αρχές της αειφορίας και της οικολογίας, καθώς και της προστασίας και της ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων και  της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Τέλος πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο έγγραφο της επιχείρησης, ούτε λόγος γίνεται για τις καταγγελίες των κατοίκων για την αλλοίωση του γεωμορφολογικού τοπίου της περιοχής από την ανεξέλεγκτη  υπερεξόρυξη πετρώματος του λατομείου και του γεγονότος ότι η περιοχή εντός της οποίας λειτουργεί το Λατομείο είναι ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και ήδη ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο ΝΑTURA 2000 και στον κατάλογο Γεωπάρκα της UNESCO και βρίσκεται εντός της περιοχής του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου και εντός της Αρχαίας Άντισσας

Για το Δ.Σ. του Ελληνικού ICOMOS

Ο Πρόεδρος
Νίκος Αγριαντώνης